< Trinita Nova. Habitatges Protecció Oficial

Barcelona

Client: Institut Català del Sòl